لطفا منتظر بمانيد
Skip Navigation Links

 

سيستم مديريت محتواي رايان پژوه سلامت مجموعه‌اي از زيرسيستمهاي طراحي شده براي مديريت سريع و آسان وب سايتهاست. با استفاده از زيرسيستمهاي اين مجموعه شما مي‌توانيد وب سايتي كه توسط متخصصان شركت رايان‌پژوه سلامت براي شما به صورت اختصاصي طراحي شده است، را به آساني مديريت نموده، تغييرات مورد نظر خود را اعمال نماييد.

در عين سادگي و سهولت ايجاد تغييرات، قابليتهاي پيشرفته اين زيرسيستمها در مديريت موضوع مورد نظر شما، ابزاري قدرت مند را در اختيار شما قرار مي‌دهند تا نيازهاي شما را بر طرف نمايند و به شما اين اجازه را مي‌دهند تا با حداقل اطلاعات رايانه‌اي، پا به دنياي گسترده اينترنت گذاشته و وب سايتي قدرت مند را به دنيا عرضه نماييد.

از ويژگيهاي اين مجموعه دارا بودن زيرسيستمهايي است كه به ويژه آن را براي وب سايتهاي علمي، انجمنها، مراكز تحقيقاتي، گروه‌هاي علمي و همچنين مراكز درماني و ارائه كنندگان خدمات سلامت از قبيل مراكز تصويربرداري، مناسب مي‌سازد و نيازهاي اين گونه مراكز را به خوبي پوشش مي دهد.

زيرسيستمهاي فعلي اين مجموعه عبارتند از:

  • زيرسيستم پايه مديريت محتوا
  • زيرسيستم پيشرفته مديريت محتوا
  • زيرسيستم همايش
  • زيرسيستم خبر و خبرنامه
  • زيرسيستم مجله
  • زيرسيستم نوبت‌دهي و رزرواسيون
  • زيرسيستم گفتمان
  • زيرسيستم گروه‌هاي پست الكترونيك

زيرسيستمهاي فوق در حالي كه كاملا مستقل هستند، به صورت يكپارچه در كنار هم قرار مي‌گيرند و سيستم كاملا يكپارچه و متمركزي را براي شما فراهم مي‌نمايند.

 از جمله وب سايتهايي كه با استفاده از اين سيستم راه‌اندازي و نگهداري مي‌شوند سايتهاي زير را مي‌توان نام برد:

© شركت رايان پژوه سلامت - 1386 - RayanPajouh